Postadress:

Ksb städ AB
Ätravägen 3
512 51 Svenljunga

Besöksadress:

Älvvägen 11
446 37 Älvängen

Kontaktinfo:

0709-50 94 88
ksb@live.se

© KSB Städ

Miljö & Kvalité

KSB Städ AB är miljöcertifierat enligt ISO14001 och kvalitetscertifierat enligt ISO9001.

Miljöpolicy

KSB Städ skall

  • Hantera vårt avfall på ett effektivt och miljöriktigt sätt
  • Engagera och motivera alla medarbetare att utföra sina arbetsuppgifter på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt
  • Utforma miljömål som vi kontinuerligt följer upp
  • Använda miljömärkta medel
  • Arbeta för att ständigt förbättra oss
  • Följa tillämplig miljölagstiftning

130704 - Miljöchef

Kvalitetspolicy

  • Sträva efter att bibehålla och förbättra kvaliteten på vårt eget arbete
  • Arbeta mot att få 100 % nöjda kunder
  • Motiverade och engagerade medarbetare
  • Kontinuerlig kontakt med våra kunder

130704 - Kvalitetschef